Så går det till

Har ni en idé som kan utveckla bygden? Hör av er till oss så förverkligar vi den tillsammans!

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas?

Läs gärna vår strategi och hör av er till oss om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven.

Steg 2

Skriva ansökan

Via personalen på leaderkontoret får ni tips och råd vid ansökningsförfarandet. Mer information hittar ni via länken.

Steg 3

Genomföra

Läs ALLTID igenom startbeslutet och följ noga syfte och mål med projektet. Vid frågor kontakta leaderkontoret.

Steg 4

Avsluta

Leaderkontoret ska ALLTID kontaktas innan slutrapporten och ansökan om slututbetalning skickas in.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss!