Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Genomförandeår
Loading

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet.…

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet.…

Ange en ingress. Jag skri er lite intro till Slow Trips...…

Är du mellan 13-25 år? då har du möjlighet att söka upp till 30 000 kr till ett evenemang. Läs mer nedan och ansök.…

Paraplyprojekt som stöttar insatser som förväntas ge en positiv effekt på människors hälsa och livskvalitet.…

Paraplyprojekt som stöttar lokal samverkan kring klimat, miljö och energi.…

Paraplyprojekt som stöttar insatser för att öka produktion och konsumtion av lokal mat och dryck i Nedre Dalälven.…

Paraplyprojekt vilket stöttar lokal samverkan som förväntas öka engagemang och framtidstro i en bygd.…