kom igång

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas?

Läs gärna vår strategi och hör av er till oss om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven.

Projektstöd

Kontakta gärna Leaderkontoret för konsultation av projektidén.

Är ni intresserade av att söka projektstöd ska en intresseanmälan till styrelsen göras i ett första skede.

Intresseanmälan hittar ni här.

Läs gärna igenom vår strategi för att se om er idé passar inom ramen för den.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i området. Privatpersoner kan inte söka leaderstöd.

 

Tänkvärt vid en projektidé:

  • Är projektidén lokalt förankrad och finns det samverkan i föreningen eller organisationen eller med annan förening eller organisation?
  • Har ni genomförandekapacitet?
  • Kommer projektets förväntade resultat att vara till nytta för fler och för allmänheten?

 

Observera att ni inte kan söka stöd för:

  • Befintlig verksamhet
  • Redan genomförda aktiviteter
  • Tillstånd och lov, t.ex. bygglov.

Projektstöd för företag

Kontakta Leaderkontoret för konsultation av projektidén.

Läs gärna igenom vår strategi för att se om er idé passar inom ramen för den.

Det måste vara en utveckling av företaget och inte gälla befintlig verksamhet

Max stödet för projektstöd till företag är 200 000 kr. Privat faktisk finansiering ska för projektstöd till företag uppgå till 30 – 60 % av projektets totala omslutning beroende på aktuell stödnivå.
Ideell tid och ideella resurser räknas inte som privat finansiering.

Är ni intresserade av att söka projektstöd till företag ska en intresseanmälan till styrelsen göras i ett första skede.

Intresseanmälan för projektstöd till företag hittar ni här.

Observera att ni inte kan söka projektstöd till företag för:

  • Befintlig verksamhet
  • Redan genomförda aktiviteter
  • Tillstånd och lov, t.ex. bygglov.