Ansökan

Via personalen på leaderkontoret får ni tips och råd vid ansökningsförfarandet. Mer information ser ni nedan.

Skriva ansökan

Vi rekommenderar att alla som vill söka projektstöd gör en intresseanmälan till LAG i ett första skede.

I intresseanmälan har vi samlat de flesta av de frågor som finns i den elektroniska ansökan. LAG ger er en feedback på er intresseanmälan – om man tror att projektet kan bidra till målen i utvecklingsstrategin, om projektet har möjlighet att klara urvalskriterierna m.m. Efter den processen kan ni gå vidare och göra en fullständig projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Intresseanmälan för projektstöd

Ansökan:

En ansökan innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektplan och budget samt uppgifter för uppföljning. I vissa fall krävs även underlag i form av tillstånd, offerter mm. Ansökan fungerar som underlag för beslut och berättigar de kostnader som uppstår när ett projekt genomförs. Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.

 

I ansökan redovisas detaljerad budget för projektet. Då används Jordbruksverkets budgetmall (excel-fil), som också bifogas e-ansökan. Det finns även en mall för att beskriva de aktiviteter man vill göra i projektet som är bra att bifoga sin ansökan.

Budgetmall 2023-2027

Aktivitetsmall

Om projektet har lönekostnader, ska beräkning av timlön ske utifrån Jordbruksverkets blankett.

Beräkning av timlön 2023-2027

Om projektet finansieras av övriga offentliga verksamheter med faktisk medfinansiering i pengar, finansiärens egen arbetstid eller lokaler etc., ska ett medfinansieringsintyg ställt till projektet bifogas ansökan.
Blankett medfinansieringsintyg

När en fullständig projektansökan kommer in via Jordbruksverkets e-tjänst så kommer den till oss på Lederkontoret.

Vi ankomsthanterar, utreder och bedömer projekten.

Det är styrelsen som utifrån vår strategi bestämmer vilka projekt som ska prioriteras och tilldelas pengar. När styrelsen har prioriterat ett projekt och handläggningen är klar, skickas ansökan till Jordbruksverket – som gör fler kontroller och godkänner eller avslår projektansökan.

Från att en fullständig ansökan inkommit via e-tjänsten kan det ta 4- 6 månader innan det fullständiga beslutet från Jordbruksverket är klart. Projektsökaren får börja ta kostnader i projektet från det datum man la in projektansökan i e-tjänsten, men på egen risk.

Gå till ansökan/Mina sidor Jordbruksverket

E-legitimation

Ansökan om projektstöd görs elektroniskt med e-legitimation. För att logga in i tjänsten behöver du en E-legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E-legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer.Kontakta din bank för BankiID eller besök webbplatsen Freja eID

Fullmakt

För att göra en projektansökan till lokalt ledd utveckling för en förening, organisation eller ett företags räkning krävs att du har en fullmakt.

Ansökan om projektstöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt.

Fullmakt 2023-2027