Slutrapportera

Leaderkontoret ska ALLTID kontaktas innan slutrapporten och ansökan om slututbetalning skickas in.

Slutrapportera

Det viktigaste arbetet i slutrapporteringen är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat projektet har lett fram till. Ha i åtanke att avvikelser och icke uppfyllda mål också är resultat som ska rapporteras.

Ett bra tips är att börja med att läsa igenom er projektplan. I projektplanens avsnitt om utvärdering finns information om hur sammanställningen av projektet ska gå till. Mycket av texten i projektplanen kan kopieras till slutrapporten.

Ni kan spara mycket tid och möda på att återanvända avsnitt från projektplanen och i stället lägga tyngdpunkten på det som är viktigast i en slutrapport: reflektioner, slutsatser och sammanställning av konkreta resultat.

Slutrapporten ska kunna läsas utan att man först har tagit del av projektets projektplan och man ska kunna förstå vad projektet handlat om och hur det gått.

 

Slututbetalning

Ansökan om slututbetalning görs efter att projektet är genomfört, beakta slutdatum för sista dag då ni får lämna in ansökan.