Genomföra

Läs ALLTID igenom startbeslutet och följ noga syfte och mål med projektet. Vid frågor kontakta leaderkontoret.

Ansökan om ändring av beslut

Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om inriktning, slutdatum, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med hur det var tänkt. Du ska lämna ansökan om ändring av beslutet på blankett till ditt leaderkontor.

 

Ansökan om ändring av beslut om stöd ( 2023–2027)

Om du redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgår av ditt beslut om stöd kan det leda till avdrag, därför måste du i så fall få dessa ändringar godkända innan utgifterna kan vara stödberättigande. Om leaderkontoret eller Jordbruksverket beviljar din ansökan om ändring gäller ändringen från den dag din ansökan om ändring kom in till leaderkontoret.

 

Ansök om utbetalning 

När kostnader uppstått under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Då ska också en delrapport bifogas. Med fördel görs detta regelbundet under projektets gång. Ett bra mått är att ansöka om utbetalning varje kvartal. Leaderkontoret hjälper till att svara på frågor och coacha er när ni ska ansöka om utbetalning.

 

Gå till ansökan om utbetalning/Mina sidor Jordbruksverket

Krav på logotyper

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt så ska det framgå att pengarna kommer från EU. Detta visas genom två logotyper: EU-logotyp och Leader-logotyp, som ska vara väl synliga och läsbara.

 

EU-logotyp

Leader-logotyp

 

Fråga gärna leaderkontoret vad som gäller för ert projekt.

Information om användandet av rätt logotyper vid leaderprojekt