Klimat och miljö

Genom vårt paraplyprojekt ”Klimat och Miljö” har ni möjlighet att söka stöd till mindre aktiviteter med budget upp till 30 000 kronor.

Om projektet

Syftet med paraplyprojektet ”Klimat och Miljö” är att bidra till hållbar utveckling, miljövänliga satsningar och gemensamma lösningar på lokal nivå.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:

 -Workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanlägningar eller återbruk av kläder
– Bygdegemensam biodling eller solelsproduktion
– Arrangera studiebesök, kurser eller föreläsningar
– Utveckla cirkulär ekonomi

Naturligtvis kan ni även komma med helt egna idéer.

 

Information och villkor för att kunna söka stöd i Paraplyprojektet.


-Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 30 000 kronor.
-En delaktivitet får inte innehålla några kostnader för lön, större investeringar som överstiger 22 000 exklusive moms eller några intäkter.
-Delaktiviteten får inte innehålla någon medfinansiering.
-Projektledare och deltagare arbetar ideellt.
-Delaktiviteten ska innehålla samverkan och komma många till nytta. Stöd kan alltså inte sökas för projekt som endast gynnar den egna organisationen/företaget.
-Värdet av den ideella tiden ska motsvara minst halva det sökta stödet.
(Ideell tid värderas till 220 kr/h för personer från 16 år och till 50 kr/h för personer mellan 13 och 15 år.

Den ideella tiden redovisas i blanketten. Redovisning av ideell tid skickas till leaderkontoret när delaktiviteten redovisas.

Om stödet

Sökbart maxbelopp
30 000 kronor

Har du frågor? Kontakta projektledare

Elias Regelin

Telefon: 0291- 213 15

E-post: elias@nedredalalven.se