Klimat och miljö

Genom vårt paraplyprojekt ”Klimat och Miljö” har ni möjlighet att söka stöd till mindre aktiviteter med budget upp till 30 000 kronor.

Om projektet

Syftet med paraplyprojektet ”Klimat och Miljö” är att bidra till hållbar utveckling, miljövänliga satsningar och gemensamma lösningar på lokal nivå.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:

-Workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanlägningar eller återbruk av kläder
– Bygdegemensam biodling eller solelsproduktion
– Arrangera studiebesök, kurser eller föreläsningar
– Utveckla cirkulär ekonomi

Naturligtvis kan ni även komma med helt egna idéer.

 

-Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 30 000 kronor.
-En delaktivitet får inte innehålla några kostnader för lön eller investeringar som överstiger 22 000 exklusive moms.
-Delaktiviteten får inte generera några intäkter.
-Delaktiviteten får inte innehålla någon medfinansiering.
-Projektledare och deltagare arbetar ideellt.
-Delaktiviteten ska innehålla samverkan och komma många till nytta. Stöd kan alltså inte sökas för projekt som endast gynnar den egna organisationen/företaget.
-Värdet av den ideella tiden ska motsvara minst halva det sökta stödet.
(Ideell tid värderas till 220 kr/h för personer från 16 år och till 50 kr/h för personer mellan 13 och 15 år.

Ansökningsblankett hittar du här

Två offerter/prisuppgifter för respektive utgiftspost ska bifogas till ansökan.

Beslutet om huruvida ansökan blir godkänd tas av en kommitté från vår LAG-styrelse.

Stödet för en beviljad ansökan betalas ut efter genomförd aktivitet och redovisning.

 

Om stödet

Sökbart maxbelopp
30 000 kronor

Har du frågor? Kontakta projektledare

Lina Olsson-Björk

Telefon: 076- 115 78 34

E-post: lina@nedredalalven.se