Utveckling av Gårdskärs fiskehamn

I Älvkarleby kommun ligger Gårdskärs fiskehamn, en charmig, vacker och fridfull plats där utvecklingsarbetet för fiskehamnen pågår förfullt.

Om projektet

Projektet ska genom omfattande upprustning och tillskapande av faciliteter i Gårdskärs fiskehamn bidra till att öka attraktiviteten i området för de som besöker från såväl sjö som land. Insatserna i projektet omfattar en spännande kombination av ökat tillgängliggörande av unika kulturmiljöer och utvecklad besöksanledning genom förbättrad service.

 

Målet på långsikt är att Gårdskärs fiskehamn blir ett givet besöksmål för både allmänheten i närområdet som turister från olika delar av landet och även från andra länder.

 

Syftet med projektet är att öka besöksfrekvensen till hamnen från både hav och land.

Målet med projektet är att skapa en attraktivare hamn genom att tillhandahålla ny båtiläggningsramp och brygga samt andra fritidsaktiviteter i hamnen.

Aktiviteterna i projektet är att köpa in cyklar, kanoter, anlägga en båtiläggningsramp   och en flytbrygga, köpa in bänkbord, röja vass och de nya grönområdena, skylta upp området och slutligen prickning av farleder.

Om stödet

Beviljat stödmedel
724 233 kronor

Total omslutning
1 326 723 kronor

Har du frågor? Kontakta Anki

Anki Forslund Eriksson

Telefon: 070 – 914 24 94

E-post: bonnibus@outlook.com