Nyheter

Beviljade projektstöd till företag:

Soliga Klacken
Sökanden: Niklas Nordahl
Kommun: Säter
Beviljat stöd: 88 000 kr
Kontaktperson: Niklas Nordahl

Projektet handlar om att utveckla den befintliga verksamheten med en inriktning mot besöksnäring med upplevelseturism och övernattningsmöjligheter.
Projektet ska iordningställa en lägenhet med allrum/kök, sovrum och badrum samt bygga en kolarkoja för en enklare, naturnära möjlighet till övernattning. I och med dessa anpassningar kan 2-3 bäddar hyras ut med god standard och 2 bäddar hyras ut med primitiv men naturnära standard.

Projektet inväntar formellt beslut från Jordbruksverket.

Lerstudion Bakfickan
Sökanden: Formspråk Dalarna
Kommun: Hedemora
Beviljat stöd: 125 000 kr
Kontaktperson: Anna-Maria Nordström

Formspråk Dalarna är en grafisk designbyrå som funnits i nästan 20 år som nu genom projektstöd till företag från Leader Nedre Dalälven vill utveckla sin verksamhet i en ny riktning genom att utrusta en keramikverkstad. Detta med syfte att både bredda den egna verksamheten samtidigt som man vill bredda möjligheter till aktiviteter runt Stora Torget i Hedemora. Man kommer tillsammans med andra företag kunna leverera paketlösningar för företag eller grupper av privatpersoner som vill testa på en kreativ aktivitet med övernattningsmöjligheter samt för restaurangbesök.

Projektet inväntar formellt beslut från Jordbruksverket.

Iordningställande av äldre byggnad för nya ändamål
Sökanden: Fallängetorp AB
Kommun: Sala
Beviljat stöd: 200 000 kr
Kontaktperson: Anitha Barrsäter

Fallängetorp drabbades i och med den afrikanska svinpesten av restriktioner och blev tvungna att avliva sina Linderödsgrisar och fick då ett partiellt näringsförbud inom besöksnäringen. Då besöksnäringen är en stor del av gårdens verksamhet väcktes tankar på att utveckla verksamheten i en ny gren genom att satsa hårdare på konferenser, ”hållbara naturnära möten”.
Projektet består i att omvandla en gammal rökbastu till en byggnad för flera olika ändamål tex övernattning, kvällsmys, fotogömsle för djur och fågelliv, både genom att kunna arrangera aktiviteter i den egna verksamheten samt att hyra ut till externa grupper.

Projektet inväntar formellt beslut från Jordbruksverket.

Beviljade projektstöd:

Marma international pump track (kids loop)
Sökanden: Marma Sportklubb
Kommun: Älvkarleby
Beviljat stöd: 1 877 500 kr
Kontaktperson: Joakim Björklund

Projektet ska bygga en Kids loop som en del av en pump trackbana med internationell standard.
Pump tracken ska uppmuntra till både spontan och organiserad motion där alla är välkomna oavsett vilka förkunskaper man har. Det är en bana där cykel, BMX, rullstol, kickbikes, skateboard och rullskridskor kan samsas och umgås med varandra.
Projektet syftar till att skapa en trygg, säker, lättillgänglig samlingspunkt för barn och ungdomar, att främja folkhälsa samt att bidra till en stärkt besöksnäring för området där man vill sätta Marma på kartan.

Projektet inväntar formellt beslut från Jordbruksverket.

Ett hopp för pollinatörerna
Sökanden: Upplandsstiftelsen
Kommun: Tierp
Beviljat stöd: 918 831 kr
Kontaktperson: Elisabet Odhult

Projektet ska genomföra åtgärder och skapa ett engagemang för att gynna vilda pollinatörer, fåglar
och fladdermöss på Gryttjoms flygfält. Projektet är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen, Stockholms fallskärmsklubb, Upplands ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen i Tierps kommun, Svenska flygsportförbundet samt Tierps kommun.
Projektet kommer att kartlägga vilka arter som rör sig vid flygfältet, skapa bostäder till de olika arterna, skapa goda förutsättningar för föda samt kommunikation genom temakvällar för föreningarna i projektet.

Projektet inväntar formellt beslut från Jordbruksverket.