Utveckla
din plats
på jorden

Vi kan stötta er som tillsammans vill jobba med Lokal Utveckling och Smarta Bygder där Entreprenörskap och Innovationer frodas. Klimat och Miljö är viktiga beståndsdelar i ett område som satsar på en Hållbar Besöksnäring.

Dessa är de områden det går att söka stöd för hos oss. Läs mer i vår strategi eller inspireras av vad andra engagerade människor i Nedre Dalälvsområdet har gjort för sin bygd.

 

Strategi för utveckling i Nedre Dalälvsområdet 2023 – 2027

”Tillsammans skapar vi en välkomnande och smart landsbygd där utveckling sker med hänsyn till naturen.”

Föregående period 2014 – 2022

Så går det till

Kom igång

Ansökan

Genomförande

Avsluta

UTVECKLING AV GÅRDSKÄRS FISKEHAMN

Ung i Nedre dalälven 2.0