Utveckla
din plats
på jorden

Vi kan stötta er som tillsammans vill jobba med Lokal Utveckling och Smarta Bygder där Entreprenörskap och Innovationer frodas. Klimat och Miljö är viktiga beståndsdelar i ett område som satsar på en Hållbar Besöksnäring.

Dessa är de områden det går att söka stöd för hos oss. Läs mer i vår strategi eller inspireras av vad andra engagerade människor i Nedre Dalälvsområdet har gjort för sin bygd.

 

Aktuellt

Just nu har vi högt söktryck vilket leder till långa handläggningstider. 

I sommar har kontoret stängt mellan 17/6 – 11/8  

Nyheter

Vid Leader Nedre Dalälvens styrelsemöte i Möklinta bygdegård, Sala kommun, den 14 mars beviljades fem nya projekt för landsbygdsutveckling, varav två projektstöd samt tre projektstöd till företag. Totalt beviljades projektmedel för 3,2 miljoner.

Leader Nedre Dalälven finansieras av EU, staten, Region Gävleborg samt av de nio kommunerna; Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Älvkarleby, Tierp, Gävle och Sandviken.

Strategi för utveckling i Nedre Dalälvsområdet 2023 – 2027

”Tillsammans skapar vi en välkomnande och smart landsbygd där utveckling sker med hänsyn till naturen.”

Föregående period 2014 – 2022

Ny film

Vi är Leader Sverige!

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlighet.

Så går det till

Kom igång

Ansökan

Genomförande

Avsluta

UPPLEV SMAKEN AV NEDRE DALÄLVEN

Ung i Nedre dalälven 2.0