Workshop skateboardramp

Älvkarleby, Älvkarleby kommun

Vem? Linus, Kevin, Joel, Caspian, Rasmus och Erik
När? Oktober - november 2018
Kostnad: 20 200

Killarna ville bygga klart sin påbörjade skateboard- och cykelramp, men hade svårt att få det att fungera med den utrustning och det material de hade. De sökte därför ett projekt hos Ung i Nedre Dalälven för att kunna ta hjälp av en erfaren snickare med bra verktyg och för att kunna köpa in bra skivor för ändamålet. 

Workshopen, som delades upp i två tillfällen, blev lyckad! Snickaren hade med sig verktyg och visst material, resten samlade och köpte projektgruppen in. Alla var delaktiga med idéer och rampen blev bra. Workshoptillfälllena gav gruppen motivation att arbeta vidare på egen hand mellan och efter träffarna. Strax efter att rampen blev klar kom snön, men de ser fram emot att åka i sommar!