Utveckling av Gårdskärs fiskehamn

Journalnummer
2020-2554
Projektägare
Gårdskärs Hamn Ekonomiska förening
Projekttid
2020-08-05 - 2025-03-31
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet bidrar genom omfattande upprustning och tillskapande av faciliteter i Gårdskärs fiskehamn till att öka attraktiviteten i området för de som besöker från såväl sjö som land. Insatserna i projektet omfattar en spännande kombination av ökat tillgängliggörande av unika kulturmiljöer och utvecklad besöksanledning genom förbättrad service.
Beviljade 
stödmedel
724 233 kr
Total omslutning
1 326 723 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att öka besöksfrekvensen till hamnen från både hav och land.

Målet med projektet är att skapa en attraktivare hamn genom att tillhandahålla ny båtiläggningsramp och brygga samt andra fritidsaktiviteter i hamnen.

Aktiviteterna i projektet är att köpa in cyklar, kanoter, anlägga en båtiläggningsramp   och en flytbrygga, köpa in bänkbord, röja vass och de nya grönområdena, skylta upp området och slutligen prickning av farleder.
Kontaktpersoner
Anki Forslund Eriksson
070- 914 24 94
bonnibus@outlook.comHemsida


Kommun
Älvkarleby


Sidan uppdaterad 2022-03-21MJ