Utveckla och bredda ridverksamheten vid Isaksbo gård

Journalnummer
2016-6152
Projektägare
Folkärna Ridsällskap
Projekttid
2016-09-20 - 2021-02-28
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för prioritering av LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet förväntas i hög grad bidra till integration av barn, ungdomar och deras föräldrar. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Investeringar för funktion och säkerhet möjliggör en fortsatt, utvecklad och breddad verksamhet på anläggningen.
Använda stödmedel
835 431 kr
Total omslutning
1 125 807 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att bidra till integration av barn, ungdomar och deras föräldrar genom en riktad verksamhet till nyanlända på Isaksbo gård. Ungdomar som redan är aktiva i ridklubbarna ska genom ett fadderskap till nyanlända, lotsa dem in verksamheten. Gratis ridskoleverksamhet ska sedan erbjudas nyanlända barn och ungdomar där förhoppningen är att även barnens föräldrar blir delaktiga i verksamheten. För att ridklubbarna ska överleva och utvecklas syftar projektet även till att förbättra anläggningen för genomförande av tävlingar med investeringar för funktion och säkerhet.

Målet med projektet är fadderverksamhet och gratis ridskola till nyanlända inom projekttiden. Staket utefter infarter, parkering och paddock. En ny paddock. Installerat bevattningssystem. Anlagd parkering och gräsvall. Uppsatta tvåspråkiga skyltar på anläggningen.  

Aktiviteterna i projektet är: Fadderverksamhet; Ridlärare som arbetar med ridskola för nyanlända; Projektanställd som ska rekrytera deltagare och finnas med som tolk i stall och ridskola; Uppförande av staket utefter infarter, parkering och paddock; Anläggning av ny paddock; Installation av bevattningssystem; Anläggning av parkering och gräsvall; Uppsättning av tvåspråkiga skyltar på anläggningen.
Kontaktpersoner
Anders Yngvesson
070-590 48 80
 

Hemsida

Kommun
Avesta


Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA