Ung i Nedre Dalälven

Journalnummer
2017-1719
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2017-03-31 - 2021-01-31
Projektstatus
Avslutat
   Slutrapport
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet förväntas bidra till att unga människor inkluderas i det lokala utvecklingsarbetet. Projektet har goda förutsättningar att bidra till att stärka individer och det unga entreprenörskapet genom möjligheten till genomförande av evenemang, utökade nätverk och ett ökat lokalt inflytande.
Använda stödmedel
2 349 886 kr
Total omslutning
4 165 536 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att stärka unga i leaderområdet och på olika sätt inkludera dem i det lokala utvecklingsarbetet. Genom att ge ungdomar inspiration och kompetensutveckling för att planera och genomföra evenemang och möjlighet till nya kontakter och nätverk för inflytande, ska projektet både öka ungdomars faktiska och upplevda möjlighet att påverka sin ort och sin vardag.
 
Målet med projektet är genomförda evenemang arrangerade av unga för unga inom området. Genomförda inspirationsseminarier. Genomfört evenemang för att etablera ett ungdomsnätverk i området. Dokumentation av projektet och de evenemang som genomförts av ungdomarna med sammanställda resultat och lärdomar. Nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte med ungdomsfokus.

Aktiviteterna i projektet är: En projektledare med coachningsfunktion för att stödja ungdomarna i processen att planera och genomföra evenemang. Uppsökande verksamhet för att informera och inspirera ungdomar att genomföra evenemang. Inspirationsseminarier för att inspirera och rusta ungdomarna för att genomföra evenemang. Evenemang för etablering av ungdomsnätverk. Nätverksträffar för ungdomscoacher. Deltagande i större nätverksträffar för att knyta kontakter och inhämta ny kunskap till projektet. Samarbeten med andra leaderområden med ungdomsverksamhet i och utanför Sverige.
Kontaktpersoner
Sofia Carlfjord
072-565 75 79Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-04-12/KA