Ung i Nedre Dalälven är Leader Nedre Dalälvens ungdomssatsning - ett projekt som ska inspirera och stötta unga att själva göra sin bygd bättre.

I enlighet med strategin för Leader Nedre Dalälven 3 ska ungdomsprojektet göra unga mer delaktiga i den lokala utvecklingen. Vill ni vara med eller veta mer? Hör av er!


Ung i Nedre Dalälven

Genomförda Evenemang
Ungdomscoach
Sofia Carlfjord
072-565 75 79
sofia@nedredalalven.se