Ung i Nedre Dalälven har avslutats

Projektet Ung i Nedre Dalälven pågick mellan 2017 och 2020 och har nu avslutats. 
Vill du söka projekt nu? Se i stället Ung i Nedre Dalälven 2.0

Ung i Nedre Dalälven har varit framgångsrikt och 33 projektgrupper har planerat och genomfört fantastiska evenemang och aktiviteter! Läs mer om aktiviteterna här! Projektet har också varit med och genomfört två Ungagemang - nationella träffar för engagerade landsbygdsbor. 

Läs slutrapporten från projektet här
  Slutrapport

Har du några frågor? Kontakta leaderkontoret
info@nedredalalven.se
Tel. 0291-211 80
Ung i Nedre Dalälven finns också på sociala medier

Sofia Ung NedreDalälven på Facebook
 Ung i Nedre Dalälvens Facebooksida
 Instagram unginedredalalven

Sidan uppdaterad 2021-04-12/KA