Svarthälls fäbod: Rekonstruktion av en för 120 år sedan nedlagd fäbodvall. Dokumentärfilm och tryck av böcker

Journalnummer
2016-2421
Projektägare
Nora Hembygds- och forminnesförening
Projekttid
2016-04-04 - 2022-09-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter och ökat entreprenörskap inom besöksnäringen. Projektet är tydligt inriktat på att bevara, dokumentera och utveckla en för området representativ kulturmiljö och dess historia.
Använda  stödmedel
274 490 kr
Total omslutning
735 290 kr
Verksamhet
Syftet med projektet och investeringen är:
- att skapa arbetstillfällen och därmed gynna och stärka lokala aktörer och entreprenörer
- att bevara kultur och äldre traditioner genom att erbjuda upplevelser och dokumentation i form av skrift, bild och film.
- att vara kunskapsbildande, öka medvetenheten om vår välfärds uppbyggnad genom våra förfäders arbete  

Målet med projektet och investeringen är:
- nyskapade arbetstillfällen för lokalt engagerade entreprenörer
- en rekonstruerad fäbodvall med uppfört hus och levande verksamhet med årligt återkommande aktiviteter vid Svarthälls fäbod
- två tryckta böcker
- en dokumentärfilm
- en stockbåt

Projektet består i att:
- Rekonstruera fäbodvall, röja stigar och förbereda för ängsslåtter.
- Följa upp hur floran förändras under projekttiden.
- Tillverka en stockbåt. 
- Timra upp en fäbodstuga på den gamla grunden liknande den som sattes dit år 1823.
- Skriva färdigt och trycka en bok som beskriver det dagliga fäbodlivet under ett år i Östa och Nora under 1860-talet.
- Trycka bok om Henrik Johansson, som i stort sett levde hela sitt liv i de lokala markerna som skogshuggare och skogsvägsbyggare. Han var ornitolog, med ett ofantligt underlag från 40-års dagliga iaktagelser och forskning från fågel- och djurliv.  Även konstnär som målade naturmotiv med djur och fåglar.
- Göra dokumentärfilm som visar hur det gick till på vallen då den var i drift med lokala aktörer, autentiska kläder och utrustning.
- Göra inventering och sammanställa dokumentation om fäbodar i Nedre Dalälven. 
- Marknadsföra genom tidningsannonser, affischer och foldrar med information på svenska och engelska.
Kontaktpersoner
Jakob Martinell
070-544 40 20
 

Hemsida
Kommun
Heby
Sidan uppdaterad 2017-08-25/KA