Ansökan om stöd, steg 1


Ansökan görs digitalt på Jordbruksverkets hemsida i två steg. Se vilka förberedelser som behöver göras » Sök leaderstöd

Frågorna är uppdelade i ansökan steg 1 och ansökan steg 2. Frågorna i ansökan steg 1 följer med till steg 2.

 
Frågor till ansökan, steg 1
Vilken är målgruppen för projektet? Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur de får nytta av projektet.
Vilket leaderområde söker ni stöd i? Kontaktuppgifter och karta över leaderområden hittar du på Jordbruksverkets webbplats.
Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?  
Har man en fullständig projektbeskrivning rekommenderar vi att bifoga denna redan i steg 1, då det underlättar kansliets handläggning av ansökan.

När ansökan, steg 1, skickats in får leaderkansliet tillgång till den och kan läsa den. Det görs då en bedömning inom vilket insatsområde och inom vilken fond som ansökan ska göras till. Projektgruppen/personen som lämnat in ansökan kontaktas av kansliet och får information för att kunna gå vidare till ansökan, steg 2.

» Läs mer om ansökan, steg 2
 
Sidan uppdaterad 2016-03-22/KA