Söka leaderstöd

Jordbruksverket beslutade den 20 januari 2016 att godkänna strategi, LAG och området Leader Nedre Dalälven 3. Verksamheten fortlöper inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin. » Läs strategin här

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har fastställt en maxbeloppsgräns för leaderstöd till 300 000 kr per år i max tre år för lokala projekt inom en kommun.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i området. Privatpersoner kan inte söka leaderstöd.

Kansliet handlägger ansökningar löpande. Handläggningen är omfattande och endast de ansökningar som är fullständiga i god tid före resp. LAG-möte kan tas upp för beredning och beslut. 

 


 

» Läs mer om ansökan, att göra en projektansökan

» Läs mer om ansökan, steg 1

» Läs mer om ansökan, steg 2Sidan uppdaterad 2019-04-09/SC