Personal leaderkansliet


Charlotta Heimersson
Verksamhetsledare
Mobil: 070-650 88 68
E-post: lotta@nedredalalven.se

Madde Jansson
Handläggare
Mobil: 070-271 28 10
E-post: madde@nedredalalven.se

Henrik Thomke
Projektledare Slow Trips
Tel: 070-749 70 71
E-post: henrik@nedredalalven.se

Karin Andersson
Administratör
Tel: 0291-213 16
E-post: karin@nedredalalven.se

Kickie Zetterberg
Ekonom
Mobil: 073-020 01 07
E-post: kickie@nedredalalven.se

Elias Regelin
Projektledare Paraplyprojekt
Lokal mat/Klimat och miljö

Tel: 0291-213 15
E-post: elias@nedredalalven.se
 

Tobbe Öman
Verksamhetsutvecklare med
fokus på hållbar besöksnäring
Tel: 070-366 64 63
E-post: tobbe@nedredalalven.se