Paraplyprojekt småortsutveckling 2.0

Journalnummer
2020-2069
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2020-05-26 - 2023-03-31
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att genom sin enkelhet och sociala inkludering stärka samhörigheten i orterna och ge inspiration till mindre aktörer att söka projekt.
Beviljade stödmedel
400 000 kr
Total omslutning
565 000 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att minimera tröskeln till engagemang i områdets småorter. Ett paraplyprojekt med inriktning småortsutveckling förväntas leda till ökat engagemang och samarbete på mindre orter och bidra till hållbara lokalsamhällen.

Målet med projektet är att 11 fristående aktiviteter ska ha genomförts vid projektets slut under temat småortsutveckling.

Aktiviteterna i projektet är: Projektledning, marknadsföring, uppsökande verksamhet och informationsspridning samt minst 11 externa aktiviteter med inriktning småortsutveckling.
Kontaktpersoner
Madde Jansson
070-271 28 10
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-01-25/KA