Paraplyprojekt - lokal mat

Journalnummer
2019-3961
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2019-10-20 - 2023-03-31
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Hållbara jobb
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Hållbara jobb. Projektet har goda förutsättningar att genom sin enkelhet bidra till att synliggöra och att utveckla den lokala maten samt att ge inspiration till mindre aktörer att söka projekt. Minskad miljöpåverkan genom att flera köper lokal mat.
Beviljade stödmedel
399 954 kr
Total omslutning
534 954 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att med små enkla medel kunna stötta olika insatser för att öka produktion och konsumtion av lokal mat och dryck

Målet med projektet är att minst 13 fristående aktiviteter ska ha genomförts vid projektets slut under temat Lokal mat.

Aktiviteterna i projektet är marknadsföring, uppsökande verksamhet och informationsspridning samt minst 13 externa aktiviteter med inriktning Lokal mat.
Kontaktpersoner
Elias Regelin
0291-213 15
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA