Paraplyprojekt idrott, hälsa och livskvalitet

Journalnummer
2020-1097
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2020-03-11 - 2023-03-31
Projektstatus
Prioriterat av LAG
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet kan stimulera till aktiviteter som främjar till att flera människor rör sig i närområdet, vilket också kan leda till ökat intresse för området som besöksmål. en effekt kan också vara att projektet får en folkbildande funktion där man lär känna ortens traditioner och kulturhistoria.
Beviljade stödmedel
400 000 kr
Total omslutning
565 000 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att minimera tröskeln till engagemang inom området idrott, hälsa och livskvalitet. Projektet förväntas leda till stort engagemang och samarbete på mindre orter, mellan alla åldrar och grupper och bidra till mer hållbara lokalsamhällen.

Målet med projektet är att 11 fristående aktiviteter ska ha genomförts vid projektets slut.

Aktiviteterna i projektet är marknadsföring, uppsökande verksamhet och informationsspridning samt minst 11 externa aktiviteter.
Kontaktpersoner
Madde Jansson
070-271 28 10
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA