Ny minigolfbana vid Smedby handel

Journalnummer
2019-1439
Projektägare
Smedby handel AB
Projekttid
2019-04-01 - 2020-02-29
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Banan har förutsättningar att tilltala en bred målgrupp och fungera som lokal mötesplats. Projektet har goda förutsättningar att locka besökare till orten och kunder till butiken och därigenom bidra till en levande landsbygd och ett attraktivt område
Använda  stödmedel
145 309 kr
Total omslutning
290 618 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att iordningställa en minigolfbana för att skapa en lokal mötesplats och locka människor till bygden.

Målet med projektet är en iordningställd minigolfbana.

Aktiviteterna i projektet är rivning av befintlig bana, markbearbetning, montering av ny bana.
Kontaktpersoner
Åke Söderqvist
0225-41100
 

Hemsida

Kommuner
Hedemora
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA