Mobilanläggning för catering

Journalnummer
2016-3556
Projektägare
World tree ekonomisk förening
Projekttid
2016-05-06 - 2021-07-31
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer mycket väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Regionalfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att genomett innovativt grepp ges möjlighet till en utökad service för landsbygden där det lokala utbudet av tillgång till lokal mat och lokala producenters närmarknad ökar. Det ger även möjlighet till utökat nätverkande och en rörlig marknadsplats för bygden.
Beviljade stödmedel
200 000 kr
Total omslutning
468 521 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att utveckla företaget för att kunna öka utbudet till- och samverka med lokala företag, föreningar, kommuner och privatpersoner.

Målet med projektet är att utveckla och vidga företaget och skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet samt kunna erbjuda mobilcatering till- och samverka med lokala företag, föreningar, kommuner och privatpersoner.

Aktiviteterna i projektet är inköp av en cateringtrailer, inköp av utrustning och maskiner samt marknadsföring av företaget.
Kontaktpersoner
Phillip Brough
070-32 88 933

Kommun
Heby
Sidan uppdaterad 2021-01-25/KA