Lundaprojektet

Journalnummer
2017-2222
Projektägare
Heby kommun
Projekttid
2017-10-25 - 2022-04-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att genom utveckling av samverkan öka attraktiviteten och bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Använda  stödmedel
890 061 kr
Total omslutning
1 240 061 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att skapa ett fritids- och rekreationsområde i norra kommundelen genom att få alla idrottsföreningar, kommunen, näringsidkare och även andra intresserade föreningar i Östervåla att samverka om Lundaområdet.

Målet med projektet är att föreningarna ska ha ett gemensamt kansli med vaktmästarpool och en samordnad marknadsföring för området. Bokningar av träningsläger, beonde osv ska ske via det gemensamma kansliet. 

Aktiviteterna i projektet är projektledning som samordnar föreningar och kommuner, marknadsföring, resor till och från olika interna samt externa möten med ex. föreningar och kommuner och fika vid externa möten.
Kontaktpersoner
Peter Jansson
070-332 05 70
peter@facini.se
 

Hemsida
Kommun
Heby
Sidan uppdaterad 2018-12-17/SC