Delaktiviteter "Lokal mat"


Här är maten!
Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel
 
Marknadsföra den lokala REKO-ringen. Ökar både antalet anslutna konsumenter och producenter och bidrar på så sätt till ökad produktion av lokal mat.Kommun: Tierp
Projekttid: juni - december 2020
Beviljat stöd: 29 105 kr
Värde ideellt arbete: 15 400 kr


Mat och mathantverk i Gysinge
Österfärnebo Hushållningssällskap
 
Återkommande torgdagar i Gysinge med lokala matproducenter. Under projekttiden arrangerades åtta corona-anpassade minmarknader med ett par olika producenter vid varje tillfälle. Totalt har fler än 20 producenter från framför allt Österfärnebo och Gysinge sålt potatis, rödbetor, morötter, lök, mangold, honung, praliner, bakverk, ost, korv, och mycket annat som producerats lokalt. Torgdagarna fortsatte efter projektets slut.

Kommun: Sandviken
Projekttid: augusti - oktober 2020
Beviljat stöd: 28 073 kr
Värde ideellt arbete: 59 840 kr

Lokal Humleanalys Flinesjön
Saxvikens Humle HB 

Genomföra provtagningar på lokal förekomst av humle i syfte att undersöka dess potential för produktion, förädling och bryggning tillsammans med lokala aktörer. I delaktiviteten ingår också att undersöka samarbetsmöjligheter för humleproduktion inom leaderområdet
Kommun: Hedemora
Projekttid: april 2021 - mars 2022
Beviljat stöd: 20 250 kr
Värde ideellt arbete: 96 800 kr


Mer lokal mat i Östervåla och Tärnsjö

Östervåla utvecklingsråd

Utvidga Rekoringarna i Östervåla och Tärnsjö genom marknadsföring.


Kommun: Heby
Projekttid: november 2020 - december 2021
Beviljat stöd: 13 328 kr
Värde ideellt arbete: 7 040 kr

Studieresa Skördefest Dalarna
Skördefest i Dalarna ideell förening

En studieresa för lokala matproducenter med besök hos andra lokala matproducenter där de får visa och berätta om sin verksamhet. Syftet var att utveckla kunskapen om vilka företag som finns i området genom att se och smaka samt att få inspiration att utveckla det egna företaget och finna möjligheter till mera samverkan.

Kommuner: Hedemora och Säter
Projekttid: september 2021 – oktober 2021
Beviljat stöd: 14 735 kr
Värde ideellt arbete: 65 230 kr

Tämnarrundan

Tämnarrundan ideell förening

För marknadsföring av Tämnarrundan som går ut på att de deltagande företagen har öppet för besökare mellan kl 11-15 den 28/5-2022. I huvudsak deltar mathantverkare och råvaruproducenter med verksamhet inom mejeri, sylt-och marmeladtillverkning, catering med fika, äggproduktion, nötköttsproduktion och produktion av honung. I tillägg till detta deltar även aktörer inom second hand, med öppna trädgårdar, konst, bygdegård med fika, fikakorg och lunch, ett antal rastplatser samt andra sevärdheter.

Kommun: Heby och Tierp
Projekttid: april – maj 2022
Beviljat stöd: 14 773 kr
Värde ideellt arbete: 14 520 kr


Tämnarrundan höstskörd
Tämnarrundan ideell förening

Föreningen har sökt stöd för att marknadsföra och utveckla ”Tämnarrundan”. Den nya Tämnarrundan höstskörd är planerad till slutet av augusti. Under höstens runda kommer även REKO-utlämningar att ske på gårdarna under dagen. Den som vill kan alltså förbeställ sin kött-, grönsakslåda mm och hämta upp dessa på gårdarna. Det kommer också att vara möjligt att se gårdarnas djur samt ett bingo för barn mm.

Kommuner: Heby och Tierp
Projekttid: juni – sept 2022
Beviljat stöd: 15 880 kr
Värde ideellt arbete: 22 000 krSidan uppdaterad 2021-10-22/KA