Lista över beviljade projekt 2021-01-25

Hela området

Gnista för glöd - Inspiration och engagemang för ökad restaurering och hävd av älvängar Jnr. 2016-727 Läs mer >>
Förstudie för turistprojekt i Nedre Dalälvsområdet Jnr. 2016-4185 Läs mer >>
BUS i biosfären Jnr. 2016-3985 Läs mer >>
Ung i Nedre Dalälven Jnr. 2017-1719 Läs mer >>
Internationell samverkan Jnr. 2017-1720 Läs mer >>
Destination Nedre Dalälven Jnr. 2017-4755 Läs mer >>
Academy Adventure Leader Jnr. 2018-233 Läs mer >>
Cult Trips 2.0 Jnr. 2018-3001 Läs mer >>
Paraplyprojekt småortsutveckling Jnr. 2018-3185 Läs mer >>
Paraplyprojekt lokal mat Jnr. 2019-3961 Läs mer >>
Paraplyprojekt klimat och miljö Jnr. 2020-1096 Läs mer >>
Paraplyprojekt idrott, hälsa och livskvalitet Jnr. 2020-1097 Läs mer >>
Paraplyprojekt småortsutveckling 2.0 Jnr. 2020-2069 Läs mer >>
Hållbart skogsbruk och mångbruk i skog Jnr. 2022-2565 Läs mer>>
För unga av unga Jnr. 2022-2131 Läs mer>>
2-4 kommuner

 Adrenalin & Romantik
Tierp och Älvkarleby 
Jnr. 2016-6275  Läs mer >>
Framtidens fotbollsförening som landsbygdsutvecklare
Heby, Tierp och Älvkarleby
Jnr. 2016-8003  Läs mer >>
Ett kvarterskooperativ för tryggheten och bättre integrationen
Heby, Tierp och Älvkarleby
Jnr. 2018-4592 Läs mer >>Säters kommun

Projekt för konceptutveckling av TURiS i Säter
(ett icke spårbundet tåg)
Jnr. 2016-2173 Läs mer >>
Hantverkskaffe i Södra Dalarna Jnr. 2020-3392 Läs mer>>
Hedemora kommun

Lokalekonomidag Hedemora - inspiration och nätverkande för lokal utveckling Jnr. 2016-2852 Läs mer >>
Leder som leder Jnr. 2018-109 Läs mer >>
Banvallen Stjärnsund-Rörshyttan Jnr. 2019-774 Läs mer >>
Ny minigolfbana vid Smedby handel Jnr. 2019-1439 Läs mer >>
Café Wahlman uppgraderar Jnr. 2019-2354 Läs mer >>Avesta kommun

Åsbostugan omklädningsrum Jnr. 2016-3039 Läs mer >>
Satsning för att bygga en livskraftig förening - projektledare Jnr. 2016-2349 Läs mer >>
Utveckla och bredda ridverksamheten vid Isaksbo gård Jnr. 2016-6152 Läs mer >>
Landsbygdens flexibla paviljong Jnr. 2018-148 Läs mer >>Sala kommun

Svartådalens friluftsområde Jnr. 2017-4575 Läs mer >>
Biogas Sala Jnr. 2018-3990 Läs mer >>Heby kommun

Svarthälls fäbod Jnr. 2016-2421 Läs mer >>
Lundaprojektet Jnr. 2017-2222 Läs mer >>
Gropen, ridled och lösdrift i Heby Jnr. 2019-1656 Läs mer >>
 
 
Tierps kommun

Dokumentärfilm om Vendelbygden Jnr. 2016-7822 Läs mer >>
Nygammal kanotled i Tämnarån Jnr. 2017-1393 Läs mer >>
Framtidsfabriken Jnr. 2017-2788 Läs mer >>
Från Köping till Kärna Jnr. 2017-4333 Läs mer >>
Hållnäs framtid Jnr. 2018-4728 Läs mer >>
 
 
Älvkarleby kommun

Fler ben för landsbygdsföretag Jnr. 2021-1398 Läs mer>>
Utveckling av Gårdskärs fiskehamn Jnr. 2020-2554 Läs mer>>
Gävle kommun

Förstudie Allaktivitetshus i Hedesunda Jnr: 2016-2158 Läs mer >>Sandvikens kommun

 Investeringsansökan Gysinge bryggeri AB Jnr. 2018-4157  Läs mer >>
Förstudie lokal utveckling av Gysinge-Österfärnebo: skola, informationskanaler och transporter i lokalområdet Jnr. 2018-4279 Läs mer >>
Gysingelyftet
Jnr. 2021-4070
Läs mer >>
Sidan uppdaterad 2022-07-08/KA