Landsbygdens flexibla paviljong

Journalnummer
2018-148
Projektägare
Åsgarns bygdegårdsförening
Projekttid
2018-01-15 - 2020-06-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet förväntas kunna leda till att bevara och skapa arbetstillfällen lokalt genom att möjliggöra fler arrangemang. Projektet förväntas kunna leda till ökad samverkan mellan aktörer och öppna upp för verksamheter för nya målgrupper.
Använda stödmedel
577 746 kr
Total omslutning
1 062 040 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att öka verksamheten sommartid i Åsgarn och dess upptagningsområde. 

Målet med projektet är att skapa en paviljong - en permanent plats för aktiviteter för allmänheten, föreningar och företag. 

Projektet består i att planera, uppfölja och lansera projektet, trädfärrling, nedmontering av den gamla dansbanan, uppförandet av en ny paviljong samt återställning av mark.
Kontaktpersoner
Roland Ek
073-252 04 06
Leif Ekström
070-340 51 56
Kommun
Avesta

Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA