Kommunala kontaktpersoner


Avesta kommun:
Carina Emtebrink
Landsbygds- och turismhandläggare
Tel: 0226-64 50 36, 0708-64 50 36
E-post: carina.emtebrink@avesta.se
Postadress: Avesta kommun,
774 81 Avesta

Gävle kommun:
Erika Engvall Stefansson
Lokal utvecklingsledare för Gävle kommuns ytterområden, Kommunledningskontoret
Tel: 026-17 82 67, 070-518 75 09
E-post: erika.engvall_stefansson@gavle.se
Postadress: Gävle kommun,
801 84 Gävle

Heby kommun:
Stina Röjerås
Landsbygdsutvecklare
Tel: 070-233 14 11
E-post: stina.rojeras@heby.se
Postadress: Heby kommun,
Centralgatan 2, 744 88 Heby

Hedemora kommun:
Katarina Nordin
Hedemora Näringsliv
Tel: 070-224 49 48
E-post: katarina.nordin@hedemoranaringsliv.se
Postadress: Hedemora Näringsliv,
Åsgatan 62, 776 31 Hedemora

Sala kommun:
Christina Söderström-Nilsson
Kommunstrateg
Tel: 0224-74 70 12
E-post: christinasoderstromnilsson@sala.se
Postadress: Sala kommun,
Box 304, 733 25 Sala

Sandvikens kommun:
Eva Hofstrand
Turismchef
E-post: eva.hofstrand@sandviken.se
Postadress: Sandvikens Kommun,
811 80 Sandviken

Säters kommun:
Josefin Enström
Näringslivschef
Tel: 0225-551 49
E-post: josefin.enstrom@sater.se
Postadress: Säters kommun,
Rådhuset, 783 27 Säter

Tierps kommun:
Lena Wänkkö
Företagslots/Kundansvarig
Tel: 0293-21 86 26
E-post: lena.wankko@tierp.se 
Postadress: Tierps kommun,
Centralgatan 7, 815 80 Tierp

Älvkarleby kommun:
Linda Helzenius
Näringslivsutvecklare
Tel: 026-831 58, 073-712 76 17
E-post: linda.helzenius@alvkarleby.se
Postadress: Älvkarleby kommun,
Box 4, 814 21 Skutskär
 
Sidan uppdaterad 2020-09-07/KA