Kolhuset i Ängskär

Journalnummer
2018-4126
Projektägare
Kolhuset
Projekttid
2018-12-14- 2020-04-30
Projektstatus
Prioriterat i LAG
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektansökan visar på stor lokal förankring och underifrånperspektiv med många lokala intressenter och samarbeten. Kolhuset i Ängskär har goda förutsättningar att bli ett stort besöksmål sommartid, att skapa arbetstillfällen i kommundelen och att bli en lokal mötesplats.

Beviljade stödmedel
176 937 kr
Total omslutning
409 895 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att  utveckla verksamheten i Kolhuset, för att på så sätt erbjuda besökare och boende iHållnäsen samlingsplats som är öppen regelbundet under året men även att skapa en samlingsplats för lokalt mathantverk och att öka lönsamheten för företagare som arbetar med lokal mat och livsmedelsproduktion på olika sätt.

Målet med projektet är att uppgradera Kolhuset till en attraktiv verksamhet som går att besöka under större delen av året, med ett tillagningskök, trevlig uteplats och en väl utrustad konferenslokal.

Aktiviteterna i projektet är: inköp av köksutrustning och äppelmustningsutrustning. Till uteplats och konferenslokal skall ljusslingor, segeldukar, färg, projektor med duk samt högtalare införskaffas.
Kontaktpersoner
Linda Wickström
073- 091 01 88Hemsida
Kommun
Tierp
Sidan uppdaterad 2019-03-26/SC