Delaktiviteter "Klimat och miljö"


Matkassar till behövande
Tierps matcentral 

Minska matsvinnet genom att dela ut matkassar till behövande. Maten och hygienartiklarna kommer från butiker i Tierp.

Kommun: Tierp
Projekttid: jan - augusti 2021
Beviljat stöd: 16 323 kr
Värde ideellt arbete: 88 000 kr

Sätt en planta för planeten
Sjöviks folkhögskola
 
Tänk globalt – Agera lokalt! En eftermiddag med öppet hus för allmänheten. Arrangemanget består bland annat av en kunskapsstig om Agenda 2030 och en workshop där deltagarna får lära sig mer om odling och biologisk mångfald samt plantera en växt i den nyanlagda örtagården.


Kommun: Avesta
Projekttid: mars - november 2021
Beviljat stöd: 19 675 kr
Värde ideellt arbete: 16 280 kr 


Salabrandens skogliga utmaningar
Mellanskog

Syftet är att återskapa ett aktivt klimatanpassat skogsbruk hos drabbade skogsägare efter Salabranden 2014. Föryngringarna har nu nått en kritisk ålder där riskerna är stora för svåra betesskador av klövvilt, främst älg. Delaktiviteten består därför i att ge skogsägarna mer kunskap om vilt och skogliga skötselmetoder.

Kommun: Sala
Projekttid:  augusti 2021 – augusti 2022
Beviljat stöd: 30 000 kr
Värde ideellt arbete: 33 000 kr
 

Sidan uppdaterad 2021-08-19/KA