Indirekta kostnader

 
Indirekta kostnader lämnas som ett schablonpåslag på 15 procent på utgifter för personal. Exempel på indirekta kostnader är:

 • Övrig indirekt personalkostnad i organisationen som inte arbetar direkt i projektet (ledning, kundservice, ekonomi, personalenhet, administration)
 • Lokalkostnader
 • Hyra för lokal
 • Förvaltning och drift av lokaler, inklusive underhåll, städ, vaktmästeri och reparationer
 • Försäkringar kopplade till lokaler för personal och kontorsutrustning
 • El, värme och vatten
 • Kommunikation, telefon, fax, internet, porto
 • Kontorsutrustning
 • Kontorsmaterial, papper, pennor, pärmar m.m.
 • Kopieringskostnader
 • Bankavgifter som är nödvändiga för projektet
 • Intern representation

En fullständig lista över vad som ingår i indirekta kostnader kan du läsa på Jordbruksverkets webbplats.

Du ska alltså inte beräkna dina indirekta kostnader på de faktiska utgifterna eftersom du istället får ett schablonpåslag på dina utgifter för personal.

Om någon av utgifterna är direkt kopplad till aktiviteter ska den inte ses som en indirekt kostnad. Exempelvis om ni gör ett massutskick till alla hushåll för att skicka ut en broschyr om projektets verksamhet kan portokostnaden tas upp som en övrig utgift. Däremot ingår en verksamhets dagliga portoutgifter i de indirekta kostnaderna. En aktivitet i projektet ska alltid beskrivas i ansökan och budgetmallen.

 
Sidan uppdaterad 2016-08-26/KA