Idrottskvällar för tjejer

Tierp, Tierps kommun
Vem? Shukri, Salmo och Ilhan
När? Hösten 2019
Kostnad: 17 072 kr

När skolidrotten tog slut tog en grupp tjejer saker i egna händer och skapade ett projekt med idrottsaktiviteter för tjejer kvällstid. De bokade en idrottshall, köpte in material och engagerade tre ledare i dans, yoga och bollsport/idrott. Kvällarna var specifikt för tjejer så att de kunde spela utan slöja.

Projektet blev lyckat och gav mycket glädje och energi! Ett tjugotal tjejer idrottade tillsammans varje måndag under fyra månader. Nu arbetar gruppen med att hitta former och finansiering för att projektet ska kunna övergå i löpande verksamhet.