Projekt som omfattar hela området


Gnista för glöd - Inspiration och engagemang för ökad restaurering och hävd av älvängar

Jnr. 2016-727
Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening

Läs mer >>

Förstudie för turistprojekt i Nedre Dalälvsområdet


Jnr. 2016-4185
Projektägare: Leader Nedre Dalälven 3

Läs mer >>
 

BUS i biosfären


Jnr. 2016-3985
Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening

Läs mer >>Ung i Nedre Dalälven


Jnr. 2017-1719
Projektägare: Leader Nedre Dalälven 3

Läs mer >>

Internationell samverkan


Jnr. 2017-1720
Projektägare: Leader Nedre Dalälven 3

Läs mer >>

Destination Nedre DalälvenJnr. 2017-4755
Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag

Läs mer >>

Academy Adventure LeaderJnr. 2018-233
Projektägare: Leader Nedre Dalälven 3

Läs mer >>

 
 

 


 
Sidan uppdaterad 2018-10-29/SC