Hantverkskaffe i Södra Dalarna

Journalnummer
2020-3392
Projektägare
Joakim Segerstedt
Projekttid
2020-1214 - 2022-12-31
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet är innovativt för orten och med fokus på hållbart-, spårbart- och kvalitetsfokuserat kaffe medför det ett stort miljötänk, både lokalt och globalt. Det blir även ett betydande tillskott i den lokala matkulturen i Södra Dalarna och kan berika andra aktörer i dessa nätverk.
Använda  
stödmedel
88 000 kr
Total omslutning
220 000 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att etablera och utveckla ett lokalt kafferosteri i Säter.

Målet med projektet är att köpa in en ny kafferost för att få nya kunder och återförsäljare.

Aktiviteterna i projektet är att köpa in en kafferost.
Kontaktpersoner
Joakim Segerstedt
070- 842 12 06
hej@gamlasnickeriet.se

Hemsida

Kommun
Säter

Sidan uppdaterad 2022-03-21MJ