Hållbart skogsbruk och mångbruk i skog

Journalnummer
2022-2565
Projektägare
Föreningen Skogens Mångbruk
Projekttid
2020-08-05 - 2023-04-30
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Hållbara jobb
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Hållbara jobb. Genom informations- och kunskapsinsatser samt nätverksbyggande bidrar projektet till att stärka förutsättningarna för ett småskaligt skogsbruk och öppna dörrar till nya inkomster för skogsägare och andra verksamma på landsbygden i Nedredalälvsområdet.
Beviljade stödmedel
1 076 618 kr
Total omslutning
1 555 418 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att inspirera till nya sätt att tjäna pengar på skogen där en mångfald av de nyttor skogen levererar kan tas tillvara.

Målet med projektet är ökad kunskap om mångbruk och hållbart skogsbruk, uppmuntra nätverkande och skapa kanaler för att sprida mer kunskap, utvidga kunskap hos skogsägare och andra entreprenörer som sysslar med verksamhet kopplad till skog eller vill starta verksamhet inom skog, skapa tillgängliga och lättbegripliga medieresurser för den som vill lära sig mer.

Aktiviteterna i projektet är är två mångbrukskonferenser, tre korta informationsfilmer om naturnära skogsbruk och mångbruk i skogen, en informationsskrift om naturnära skogsbruk och hur det öppnar för mer mångbruk i skogen, en infografik om hållbart skogsbruk, en broschyr om användning av olika sorters träslag, två lokala inspirationsdagar samt en informationsfilm på 10-15 minuter om naturnära skogsbruk och mångbruk.
Kontaktpersoner
Leif Öster
070- 386 70 34
leif@idalarna.se
 Eva-Lotta Hultén
070- 386 70 34
 eva-lotta@plockhugget.se
Hemsida
Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2022-03-12/MJ