Gropen, ridled och lösdrift i Heby

Journalnummer
2019-1656
Projektägare
Stiftelsen Heby Rid och Utställningsanläggning ​
Projekttid
2019-04-15 - 2021-09-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet fångar upp och tar vara på det engagemang som redan finns i klubben och stiftelsen. Projektet bidrar till utveckling av verksamheten, av besöksnäringen i området och ungdomsverksamheten i kommunen. Projektet förstärker kommunens profil och banar väg för vidare utveckling av koncept som involverar hästnäringen.
Använda stödmedel
617 552 kr
Total omslutning
1 121 982 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att främja besöksnäringen i vårt område, skapa förutsättningar förmeningsfull fritid för medborgare samt bidra till ökad företagsamhet kopplat till hästnäringen.

Målet med projektet är en anlagd ridled, 4 färdigställda byggnader i anslutning till ridleden, att baracken anpassats till vinteranvändning, att terrängbanan vid Gropen ska vara röjd och försedd med nya hinder, att hagarna ska vara anpassade till lösdriftsystem.

Aktiviteterna i projektet är: projektledning, markbearbetning ridhus, hagar, rid- och terrängbanor samt parkeringsytor, uppskyltning av ridled, upprustning av terrängbana, marknadsföring, iordningställande av väderskydd, vinteranpassning av baracken, anpassa hagar till lösdrift.
Kontaktpersoner
Felix Engström
070-668 14 54
 

Hemsida

Kommuner
Heby
Sidan uppdaterad 2019-07-10/SC