Förstudie Allaktivitetshus i Hedesunda 

Journalnummer
2016-2158
Projektägare
Hedesunda Idrottsförening
Projekttid
2016-03-29 - 2020-06-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att bidra till att en mångsidigt användbar resurs på sikt kan byggas upp i Hedesunda, vilket kan förväntas stärka den lokala ekonomin och främja lokalt samarbete.
Använda stödmedel
449 325 kr
Total omslutning
678 125 kr
Verksamhet
Invånarna i Hedesundabygden är i behov av ett allaktivitetshus. Befolkningens möjlighet att
utöva aktiviteter begränsas av avsaknaden av ett allaktivitetshus. Detta påverkar utvecklingen av
samhället på ett negativt sätt med utflyttning och utebliven inflyttning.

Syftet med projektet är ta fram ett komplett underlag och finansieringsplan för byggstart av ett allaktivitetshus i Hedesunda. På sikt är målet att nya företag etableras och nya arbetstillfällen skapas inom besöks- och servicenäringen då många tillresande besökare förväntas till de aktiviteter som skapas i allaktivitetshuset.  

Vision:
En mötesplats där Hedesundabor i alla åldrar träffas
i ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur och
fritidsaktiviteter av många olika slag. Där ortens företag kan visa upp sina produkter och möta sina kunder och där både bygdens egna förmågor och gästande artister möter publiken. Även en plats för friskvård och rehabilitering samt lokaler och anläggningar som skolan kan använda i sin dagliga verksamhet
.”

Projektet består i att projektledaren tillsammans med styrgruppen för projektet och representanter från lokala intresseorganisationer tar fram underlag: ritningar, beräkningar, aktuella tillstånd samt finansieringsplan för ett kommande huvudprojekt med uppförande av ett Allaktivitetshus.
Kontaktpersoner
Karin Ekman
070-692 85 64
Tobias Östlund
072-201 45 44
Hemsida
Kommun
Gävle
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA