Ansökan förskottsutbetalning


Om du som stödmottagare är en ideell förening, ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening kan du ansöka om förskottsutbetalning.

  •     Förskott får lämnas med högst hälften av stödet från EU och stat, dock högst 250 000 kr
  •     Förskott kan betalas ut i flera steg om du väljer att inte ansöka om allt på en gång


Tänk på att ett förskott måste gå att räkna av mot projektets utgifter. Om projektets utgifter är lägre än summan av utbetalt förskott och delutbetalningar, blir du återbetalningsskyldig för mellanskillnaden.

Exempel: Du ansöker om och får ett förskott på 100 000 kr. Vid slututbetalningen har du bara utgifter för totalt 80 000 kr. Då kommer du att behöva betala tillbaka 20 000 kr.


 
Sidan uppdaterad 2016-08-26/KA