Fler ben för landsbygdsföretag

Journalnummer
2021-1398
Projektägare
Creative Contryside since 2016
Projekttid
2021-04-13 - 2022-03-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet ligger helt rätt i tiden och att logi samt stora konferenslokaler saknas i området och att projektet även kommer att bidra till en positiv utveckling av orten.
Beviljade 
stödmedel
200 000 kr
Total omslutning
431 864 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att iordningställa ett nytt rum i anläggningen för att kunna utöka med ytterligare två verksamhets grenar och på så sätt göra verksamheten mer lönsam och mindre sårbar.

Målet med projektet är att ha färdigställt ett nytt rum för att kunna utöka företagets utbud.

Aktiviteterna i projektet är att isolera rummet, nya väggar och tak, nya fönster,installera kamin, måla väggar och tak, ny belysning, installera en värmepump, installera ljusterapilampor samt att ta fram en grafisk profil för den nya verksamhetsgrenen.
Kontaktpersoner
Sanna Rudling
070- 768 99 98
susanna@susanna.se

Hemsida

Kommun
Älvkarleby

Sidan uppdaterad 2022-03-21MJ