Finansiärer

Utöver EU- och statliga medel finansieras Leader Nedre Dalälven 3 av de nio ingående kommunerna i området samt av Region Gävleborg.
                   

      

                            
 
                
 
                   
 
                 
 
               
 
                  
 
                 
 

 
        
 

 
Sidan uppdaterad 2016-03-24/KA