Dokumentärfilm om Vendelbygden

Journalnummer
2016-7822
Projektägare
Vendels Hembygdsförening
Projekttid
2016-06-13 - 2019-03-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Filmen förväntas bidra till ett ökat antal besökare och en ökad attraktivitet för boende och företagare. Ett tidigare starkt lokalt engagemang i form av motstånd till ett vägbygge har i projektet goda möjligheter att kanaliseras till lokal utveckling och framtidstro i bygden.
Använda stödmedel
325 179 kr
Total omslutning
563 740 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att genom en dokumentärfilm beskriva hur en bygd i olika avseenden har påverkats av en ny motorväg, men också synliggöra och uppmärksamma kulturbygdens unika värden. Bygdens starka engagemang i motståndet mot vägbygget kan i arbetet med filmen kanaliseras till något positivt för bygden. Förhoppningen är att arbetet med filmen och framförallt spridningen av den ska leda till ökad turism, ökad attraktivitet för boende och företagande samt inte minst en ökad självkänsla för Vendels invånare.  

Målet med projektet är en dokumentärfilm om Vendelbygden samt en provfilm/trailer.

Aktiviteterna i projektet är: Filmning och intervjuer; Inventering, loggning och indexering av filmmaterial; Helikopterfilmning; Redigering av film; Framtagning av provfilm; Promotion och distribution av film; Administrativt arbete.
Kontaktpersoner
Hans Eklund
070-764 75 96
 

Hemsida

Kommun
Tierp
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA