Cult trips 2.0

Journalnummer
2018-3001
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2018-08-28 - 2023-03-30
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att genom stor erfarenhet av liknade projekt och med en stark projektledning bli ett utmärkt komplement till idag mer etablerade turistföretag.
Beviljade stödmedel
2 077 693 kr
Total omslutning
2 711 456 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att genom internationell samverkan och på ett strukturerat sätt hitta de olika särarterna i de deltagande områden, främst inom kulturarv och miljö, samt att främja erfarenhetsutbyte mellan människor på landsbygden i de områdena med mindre tradition av turism.

Målet med projektet är att man har deltagit och genomfört 6 transnationella styrgruppsmöten samt 3 st. ”train the trainer” möten, 9 st. genomförda lokala workshops, att minst 10 nya erbjudande har skapats lokalt och att en gemensam hemsida skapats samt att en resa för pressen har anordnats

Aktiviteterna i projektet är projektledning med 2 personer som ska delta i styrgruppsmöten för den transnationella delen av projektet, delta i kompetensutveckling för train the trainer, anordna 9 st. workshops där metoden lärs ut samt en fotograf som kommer anlitas för professionell fotografering av lokala erbjudande.
Kontaktpersoner
Charlotta Heimersson
070-650 88 68
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA