Café Wahlman uppgraderar

Journalnummer
2019-2354
Projektägare
Manke Bostäder, Bygg och Måleri AB
Projekttid
2019-05-22 - 2021-03-01
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområdeLivskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att bidra till att utveckla den lokala matkulturen samt att göra cafét till en besöksanledning på orten.

Använda stödmedel
200 000 kr
Total omslutning
434 965 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att uppgradera cafét till ett konditori och bageri och därigenom få ett mer välarbetat sortiment.

Målet med projektet att köpa in utrustning som möjliggör konditori- och bageriverksamhet och breddat sortiment och att utbilda personalen inom konditori och stenugnsbakning.

Aktiviteterna i projektet är studiebesök, praktik och utbildningar för personal inom stenugnsbakning och konditori, inköp av ny och begagnad utrustning.
Kontaktpersoner
Maritha Gunnarsson
070-5411443
 

Hemsida

Kommuner
Hedemora
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA