BUS i biosfären

Journalnummer
2016-3985
Projektägare
Nedre Dalälvens Intresseförening
Projekttid
2016-05-24 - 2024-02-28
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer mycket väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet.  Utvecklingsarbete för att förvalta utmärkelsen till biosfärområde är en central uppgift i strategin. Genom ett nytänkande och kreativt arbetssätt har projektet goda förutsättningar att främja hållbar utveckling, stärka biosfärområdets varumärke samt bidra till försörjningsmöjligheter och inflyttning.
Beviljade stödmedel
3 827 320 kr
Total omslutning
5 430 320 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att inspirera till nya insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Genom att främja samarbeten och nätverkskontakter samt öka kunskapen, kännedomen och förståelsen för insatser som görs och redan har gjorts för hållbar utveckling, vill projektet skapa engagemang och intresse för området. Arbetet i projektet förväntas leda till arbetstillfällen och företagsetableringar samt ett ökat antal besökare och inflyttning till området.

Målet med projektet är genomförda egna seminarier och träffar för kompetenshöjning och nätverksbyggande samt deltagande i andras. Genomförda studiebesök i området, som dokumenterats och kommunicerats digitalt. Genomförda visningsresor. Ny bildbank och nytt informationsmaterial.

Aktiviteterna i projektet är: Projektledare och projektmedarbetare; Konferenser och seminarier; Visningsresor; Studiebesök hos goda exempel för hållbar utveckling; Deltagande i möten och arrangemang; Arrangemang; Marknadsföringsresurser.
Kontaktpersoner
Elias Regelin
0291- 213 15
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2017-12-08/KA