Biogas Sala

Journalnummer
2018-3990
Projektägare
Sala kommun
Projekttid
2018-11-05 - 2021-03-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Hållbara jobb
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Hållbara jobb. Projektet har goda förutsättningar att genom innovation inom hållbar utveckling skapa förutsättningar för flera inkomstmöjligheter inom den gröna näringen. Deltagarna i projektet har stora erfarenheter och är väl förankrade med projektet.
Använda  stödmedel
21 860
Total omslutning
40 780
Verksamhet
Syftet med projektet är att genom en förstudie undersöka förutsättningarna för en ekologiskt hållbar och ekonomisk lönsam produktion av biogas från lantbrukets restresurs gödsel.

Målet med projektet är att ha identifierat vilka förutsättningar som finns för en biogasproduktion inom fokusområdet Salas landsbygd.

Aktiviteterna i projektet ärprojektledning som samlar in fakta genom företagsbesök, intervjuer och litteraturstudier. Studiebesök och studieresor kommer även att genomföras.

Kontaktpersoner Linn Hemlin​
0224-74 74 14
073- 866 81 09
Hemsida
Kommun
Sala
Sidan uppdaterad 2018-12-17/SC