Academy Adventure Leader

Journalnummer
2018-233
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2018-01-22 - 2023-03-30
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet uppfattas kunna förse unga med nya kunskaper och idéer som ger dem goda förutsättningar att bo och arbeta på landsbygden.
Beviljade stödmedel
761 176 kr
Total omslutning
1 343 296 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att stärka unga i leaderområdet genom att utveckla deras entreprenöriella förmåga och introducera dem för nya möjligheter, aktiviteter, kulturer och människor.

Målet med projektet är två sommarakademier – en i Sverige och en i Litauen, två konferenser för projektledning, ungdomsledare och LAG, en film som dokumenterar den svenska akademin och som kan användas för att sprida projektets metod och resultat.

Aktiviteterna i projektet är: Planering av den svenska akademin, uppsökande verksamhet för att identifiera lämpliga deltagare, en enveckas akademi i Sverige, en utvärderande konferens i Sverige, en akademi i Litauen, en utvärderande konferens i Litauen.
Kontaktpersoner
Lotta Heimersson
070-650 88 68
Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2018-07-03/SC