Inväntar startbesked

Ansökan och kompletterad strategi inskickad

Nu är ansökan om att få starta leaderområde inskickat till Jordbruksverket tillsammans med den kompletterade strategin. Vi inväntar nu ett godkännande av strategin och ett startbesked från Jordbruksverket.