Halvtidsutvärderingen är färdig!

Halvtidsutvärdering av leaders mjuka värden
Nu är halvtidsutvärderingen av Leader Nedre Dalälven 3 färdigställd och presenterad vid årsmötet den tionde april. Hanna Wickström, numera före detta agronomstudent vid SLU i Uppsala, har genomfört intervjuer med de projekt som under hösten 2018 hade kommit igång med sin verksamhet. Både intervjuerna och det efterföljande analysarbetet har fokuserat på leaders mjuka värden i form av mervärden och synergieffekter. 

Halvtidsutvärderingen finns att läsa i sin helhet här.